İSLAMİ SOHBET – REGAİB GECESİ NAMAZI

REGAİB GECESİ NAMAZI

Regaib; Ragîbe sözünün cemi, çoğulu olup rağbet olunan, elde edilmesi çok arzulanan şeye, çok vergiye denir.

Regaib Gecesi de: Kendisinde yapılan ibadetlere büyük ve çok sevaplar verilmesi umulan gece demek olur.

Bu gece, yüce Allâh’ın, mü’min kullarına rahmet ve inayetini bol bol ihsan ettiği, düaların kabul olunduğu mübârek bir gecedir.( islami sohbet )

Rivayete göre: Peygamberimiz, Recep ayının ilk cuma gecesinde İlâhî birtakım tecellîlere mazhar olup buna şükür için on iki rekât Regaib Namazı kılmıştır.

Bu geceye Regaib Gecesi ismini Melekler vermişlerdir. ( islami sohbet )

Recebin ilk perşembe günü oruçlu geçirildikten sonra cuma gecesinde, akşamla yatsı vakti arasında ve gecenin ilk üçte birinde, iki rekâtta bir selâm verilmek suretile on iki rokât nafile namaz kılınır. ( islami sohbet )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.