Recep ayıyla ilgili bilgiler – islami sohbet

Recep’ten (sekiz gün) oruç tutan kimse için Allahu Teâlâ hm gününe mukabil Cennet’in bir kapısını açar ki, Cen-ı inlin bütün kapıları açılacak demektir. islami sohbet (Dokuz gün) oruç lıılnıı kimse, kabrinden (EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İI.LÂLLAH) diyerek çıkar ve onun Okumaya devam et Recep ayıyla ilgili bilgiler – islami sohbet