İSLAMİ SOHBET – NAMAZ SANCIMA İLAÇ YANIK YERİME MERHEM

Her rekâtta bir kerre Fatiha ve üç kerre Kadir ve on iki kerre de İhlâs sûresi okunur.

Namaz sonunda yetmiş kerre Allâhümme sallı alâ Mu-hammedininnebiyyil’ümmiyyi ve alâ âiihî ve sellim” diye salevat getirilir. ( islami sohbet )

NAMAZ SANCIMA İLAÇ YANIK YERİME MERHEM

ONSUZ EBEDİ HAYAT BENİM OLSA İSTEMEM

Sonra, secdeye gidilir. Secdede yetmiş kerre “Sübbûhun Kuddûsün Rabbül’Melâiketi ver’Rûh”, secdeden doğrulunca da yetmiş korro “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâlem fo Inneko Enlel Azîzil Âzam!” denir.

ikinci secdede do böyle yapılır.

Bu namazın; iki rekâtta bir selâm verildikten sonra,* yüzer kerre “SübhAnallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vallâhü okbor!” denilmek, yüzer kerre istiğfar ve yüzer kerre Salovat getirilmek sûretile kılınacağı da bildirilmiştir. ( islami sohbet )

Regaib Gecesi namazını kılanların günahları; denizlerin köpükleri, kumlar, yağmur damlaları ve ağaçların yaprakları kadar çok dağlar kadar ağır da olsa, bağışlanacağı gibi, kabre konuldukları ilk gecede de bu namazın sevapları yanlarına gelerek, kendilerinin her sıkıntıdan kurtulduklarını, kabirde yapayalnız ve ıpıssız kaldıkları bu sırada kendilerine arkadaş ve yoldaş olmak, duydukları korku ve tedir-ginlği gidermek için geldiklerin, Kıyamet gününde Arasat meydanında da kendilerini gölgeliyeceklerini ve yüce Allâh’ın hayr ve rahmetinden uzak kalmayacaklarını güler yüz ve tatlı ve açık bir dille onlara müjdeleyecekleri de haber verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.