berat gecesi hakkında kısa kısa – islami sohbet

BERAT

Her mü’mine bir kutlu berattır verilen Ni’metle huzurdur, hayattır verilen…

Bilsen ne cömerd olur bu gökler pazarı:

Üç (Yâsîn)’e üç çift kanattır verilen!

A.N. ASYA
GECESİNİN HUSÛSİYETLERİ

1 Dünya aleminde yaşayan canlı varlıkların rızık ve |0llltPİ Ibu ayda taksim ve tâyin olunur.

i» Dünya âleminin malî yılbaşısıdır. ( islami sohbet )

:ı Her insanın tezkiye varakası doldurulur ve I lal »bü’l-Âlemîn’e arz olunur.

4- Kulluk imtihanında başarı kazananlara berat (Ce-hnnnem azâbından kurtuluş fermânı) verilir. ( islami sohbet )

 

Sadece zikrettiğimiz bu üç zat değil, o gün itibarıyla bu şekilde yüzlerce belki binlerce insan vardı. İşte Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) hilm ü silmi sayesinde, Hudeybiye Muahedesi’yle oluşan bu sulh atmosferi içinde, muhalif cepheler bir bir çözülmüş ve o cephedeki insanlar da zamanla gelip teslim olmuşlardı. Sadece teslim olma da değil, o insanlar isteyerek gelip İslâm’a girmişlerdi. Bütün bu hâdiseleri, ufkî bir bakışla önceden gören ve bütüncül bir nazarla değerlendiren Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece Kâbe’ye gidip tavaf etmeyi hatta orayı fethetmeyi değil, bunun da ötesinde gönüllere girmeyi, insan kazanmayı hedeflediğinden, Hudeybiye’de zahiren şartlar aleyhte olsa da böyle bir anlaşma yolunu tercih etmişti. Aynı zamanda O (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hareketiyle çevredeki kabilelerin, islami sohbet “Bunlar Kâbe’ye kan dökerek girdiler” demelerine de meydan ve fırsat vermemişti. Mekke kısa bir müddet sonra, Harem-i Şerif’e saygıda kusur edilmeden ve kan dökülmeden fethedilmişti. Vâkıa Mekke’ye girilirken birkaç insan mukabelede bulunmuş, meselenin temel esprisini kavrayamamış bazı kimseler de onlara müdahale etmişti. Fakat bu, çok cüz’î ve istisnaî bir durumdu.

Pre-ordered 82 İl 82 Sahabi SİYER ARAŞTIRMALARI 1 Free PROJENİN AMACI1- Topraklarımıza iman tohumu eken sahabe ile tanışmak ve bu manada toprağımızın taşıdığı değerin farkına varmak.2- Topraklarımızda var olan kabir, makam ve türbelerin gerçek manada aidiyet ve doğruluklarını öğrenmek.3- Sahabe’yi doğru tanıyarak, dini hayatımızı onların rehberliğinde yeniden gözden geçirmek.4- Geçici ve değersiz gündemlerle meşgul olmayıp, kendi gündemlerimizi kendimizin oluşturmasına katkı sağlamak.5- Sahabe’nin başlattığı iman mücadelesinin bitmediğini, onlar gibi toprağa tohum ekme zorunluluğumuzun olduğunu hatırlamak.6- Her Sahabî’ye, Efendimiz’den (sas) bir iz düştüğünü unutmadan, onların üzerinden nebevî mirası bu çağa taşıma konusunda, küçük de olsa bir gayret ortaya koymak.Etiketler: sahabe, siyer, sahabi, sahabeler, sahabiler, siyer tv, muhammed emin yıldırım,islami sohbet  hz.ömer, hz.ali, hz.osman, hz.ebubekir, melek, iman, kuran, yıldız 1 Free

Haberler Etkinlikler Şehadetinin 11. yıl dönümünde Şeyh Ahmed Yasin’i anıyoruz İsrail’in işgaline karşı iki ayrı intifadanın öncülüğünü yapan, vücudunun felçli olmasına rağmen direnişten geri kalmayan Şeyh Ahmed Yasin, siyonistlerin düzenlediği bir suikast neticesinde hayatını kaybetmişti. Çivisiz cami yıllara meydan okuyor Tokat’ın Zile ilçesinde 18. yüzyılda çivi kullanılmadan inşa edilen Elbaşıoğlu Camisi, mimarisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Yüzlerce Yıllık Kur’an-ı Kerim’ler için son 10 gün Türk İslam Sanatının en nadide eserlerinin sergilendiği “Kelam’dan Kalem’e Büyük Buluşma” sergisi Tophane-i Amire’de. tümü

Hz. Ömer, Mekke’de kim kesinlikle Müslüman olmaz diye sorulsa akla gelecek ilk isimlerden biriydi. Öyle ki Müslümanlar onun adından bile rahatsız oluyor, ondan çok korkuyorlardı. O müminlere acımasızca saldırıyor, merhamet nedir, bilmiyordu. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Elçi’yi öldürmeyi düşünecek kadar gözü dönmüş bir düşmandı o. Ama davetçiyi öldürmek için yola çıkan Ömer, yüce davetçinin eliyle hayat buldu. Rasûlü öldürmek için girdiği yolda ebedi saadeti yakaladı. Öyleyse davetçi hiç kimseden, onu yok etmeye çalışan en azgın düşmanından dahi ümit kesemezdi.islami sohbet

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.