GÜNAHLARINI KÜÇÜK GÖRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR – İslami Sohbet

Resulullah (s.a.v) ashabıyla beraber içinde hiç odun bulunmayan bir vadi’ye indiler.Resulullah Efendimiz (s.a.v.) ashabına odun toplamalarını emretti. Dediler ki:
‘Ya Resulullah! Burada hiç odun görmiyoruz.’ Resulullah Efendimiz (s.a.v); “Bulduklarınız küçük görmeyiniz.” buyurdular.Bunun üzerine ashab toplamaya başladılar, bulduklarını birbiri üzerine yığdılar.Ve neticede büyük bir yığın meydana geldi.
Resulullah Efendimiz (s.a.v.):
“Görmüyor musunuz? Küçük gördüğünüz hayır ve şer de işte böyledir.Küçük günahlar üst üste,büyük günahlar üst üste,iyilikler ve kötülükler üst üste (eklenerek büyür)”,buyurdular.
Günahlar kul tarafından küçük görüldüğünde Allah katında ise büyür,kul tarafından büyük görülen günahlar Allah tarafından küçülür.Mü’min kul,imanının kuvvetli olmasından dolayı günahlarını büyük görür.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“Mü’min,günahını başını üstünde duran bir dağ gibi görür,üzerinden düşmesinden korkar.
Münafık ise günahını burnunun üzerinde dolaşan ve hemen kovabileceği bir karasinek gibi görür.” buyurmuştur. (Beyhaki, Şuabu’l-İman)
Kulun bağışlanmayan günahıiişlediği bir günahtan sonra -keşke her işlediğim günah böyle olsa!..demesidir.Bu söz o kimsenin imanının noksan ve Allahü Teala’ya ve onun celalline dair bilgisinin zayıf olmasındandır.Şayet bilmiş olsaydı,küçük günahlarını büyük,hakir gördüğü günahlarını çok büyük görürdü.Nitekim Allahü Teala bazı peygamberlerine şöyle vahyetmiştir:
“Hediyenin küçüklüğüne bakma.Hediye edenin büyüklüğüne bak
Hataların küçüklüğüne bakma.Kendisine karşı hata işlediğin zatın büyüklüğüne bak.”
Kimin Allah katında rütbesi ve makamı yüksek olursa günahı küçük olmaz,her isyan büyük günah olurç(Gunye,1/230) Allah’u Teala biz müslümanları büyük günahlardan korusunn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.