Tercüme ve tefsir – islami sohbet

zaten ibadet dışında, Kuran’ın anlamını öğrenmek is-I övenler, dilimizdeki çeşitli çevirilere ve daha geniş bildi elde etmek isteyenler de Türkçe tefsirlere bakmaktadırlar.
Tercüme ve tefsir
Bilindiği gibi, bir metnin anlamını bozmadan bir dilden diğerine aktarılmasına tercüme (çeviri) adı verilmektedir. çeviride, metne herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmaz. Neyse o vermeye çalışılır. Tefsir ise, bir şeyi açmak, kapalı bir şeyi anlaşılır hale getirmek anlamına ¦•lir. Kuran tefsiri demek, Kuran ayetlerinin iyice anlatılması için, kelimelerin gerçek anlamını arayarak bunların nelere işaret ettiğini ortaya çıkarmak demektir. Bir ayet in tefsiri, onun nerede, nasıl ve ne için indiğini, nasıl bir hüküm ifade ettiğini, ayetteki emrin niteliğini, yeni hır hüküm İçin mi, yoksa daha önceden var olan bir hükmün desteklenmesi için veya ortadan kaldırılması için mi indiği gibi konuları araştırmaktır.
Kuran, apaçık bir kitaptır
Kuran-ı Kerim, erişilmez din ve anlam üstünlüğünün yinırjda, aynı zamanda kolayca anlaşılan, açık bir kitap* ı ıı Allahü Teala, Kuran’ın bu özelliğini birçok ayette açık Olarak göstermiştir. Buna örnek olarak şu iki ayeti gösterelim: ‘

“…Bunlar Kitab ın ve apaçık Kuran ın ayetleridir.” ıı lir ı Suresi: 1). i

“…Bunlar, Kuran ın ve apaçık Kitab ın ayetleridir. Müminlere yol gösterici ve müjdedir.” (Nemi Suresi: 1).

Kuran-ı Kerim in bu kolay anlaşılır apaçık bir kitap ol-nı,ı özelliği, doğrudan doğruya insanın iyiliği ve doğru yola ulaşması amacına yönelmesidir, şüphesiz ki Allah, ya-lı, ıi ı imi İnsanın ihtiyaçlarını ve ruh yapısını en güzel biçimde biliyor ve bildiği bu insana hitap ediyor. Kuran aynı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.