Kuran ı kerimin vahy edilişi – islami sohbet

untitled
Kuran ı kerimin vahy edilişi islami sohbette ögreniyoruz
. Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed (S.A.V:)’e Cebrail adlı melek aracılığıyla indirilmiştir. Ancak bu indirilme bir kerede ve toplu olarak değil, Hz. Muhammed’in 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca çeşitli problemleri çözmek, sorulara ve çıkan güçlüklere cevap vermek üzere peyderpey inmiştir.

Kuran Peygamberimize vahiy yoluyla inmiştir, vahiy, "işaret etmek, hızlı işaret, eiçi göndermek, gizlice söz söylemek, bir diğer insana ilka olunan söz” gibi sözlük anlamlar taşıyan bir kelimedir. Dini bir kavram olarak, "Başkalarına gizli kalacak bir şekilde peygamberlere bildirilen ilahi söz ve haber" demektir. Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiy, kendisine peygamberlik görevinin verildiği 610 yılının Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Kuramda şöyle buyurulmaktadır: (islami sohbet)

"Ramazan ayı ki, insanlara yol gösterici, hidayeti,* doğruyu ve yanlışı birbirinden âyırdedip açıklayıcı olarak Kuran, o ayda indirilmiştir..." (Bakara suresi: 185).

Duhan suresi'nin 3. ayetinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" buyurulmasıyla işaret edilen "mübarek gece"nin hangi gece olduğunu da Kadir Suresi’nden öğreniyoruz:

"Biz Kuran ı Kadir Gecesi’nde indirdik." (Kadir Suresi: 1).

İşte 610 yılının bir Rarhazan ayında ve Kadir Gece-si’nde inmeye başlayan Kuran'ıri ilk tnen ayeti de, Alâk suresi'nin ilk ayetleridir:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku. o, insanı alâktan (kan pıhtısı biçimini alan embriyondan) yarattı. Oku, Rabbîn en büyük kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretti. insana bilmediğini öğretti." (Alâk Suresi: 1-5).
Vahiy şekilleri
vahiy, Peygamber Efendimize başlıca şu şekillerde gelirdi:
.............
1— Olduğu gibi çıkan doğru rüyalar halinde. Bu rüyalar, sabah aydınlıghgibi apaçık olurdu.

2— Cebrail Aleyhisselam görünmediği halde, sesinin duyulduğu vahiy şekli.

3— Bazen de Cebrail Aleyhisselam bir insan kılığına girerek vahiy getirirdi. Böyle durumlarda melek, daha çok Dihye adındaki sahabenin kılığına girerdi. Bu haldeyken diğer sahabeler de onu görmüşlerdir.

4— vahiy, bazen de çan sesine benzer bir ses halinde gelirdi. Cebrail, çan sesine benzeyen ve ürperti veren bir sesle Peygamber Efendimize hitap ederdi, vahiy bittikten sonra, Allah tarafından gelen vahiyler açık ve net olarak Peygamberimizin zihnine yerleşmiş olurdu.

5— Cebrail Aleyhisselam, bazen de doğrudan doğruya görünerek vahiy getirirdi. Bu durumda Hz. Muham-med (S.A.v.), Cebrail'i açık bir şekilde görürdü.

6— Peygamber Efendimiz, Miraç gecesinde, hiçbir aracı olmadan Allahü Teala’dan doğrudan doğruya vahiy almıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.