islami sohbet RECEBİN YARISINI ORUÇLU GEÇİRENLER – İSLAMİ SOHBET

RECEBİN YARISINI ORUÇLU GEÇİRENLER

Eğer (onbir gün) oruç tutsa, kendisinden daha faziletli bir kimse görmez, kıyamet gününde. Ancak kendisi kadar oruç tutanla kendisinden daha fazla tutanları görür. Recep’ten (oniki gün) oruç tutan kimseye Allahu Teâlâ iki giysi giydirir kıyamet günü. Onun birinin kıymeti, dünya ve dünyada olanlardan hayırlıdır. (Onüç gün) oruç tutana insanlar kıyamet gününün korkunç sıkıntı ve ıstırabı içinde iken ona arşın gölgesinde sofra açılır ve ondan yemek yer.(islami sohbet)

. Recep’ten (ondört gün) oruç tutan kimseye Allahu Jeâfâ gözler görmedik ve kulaklar işitmedik ve insanaoğlÜnun hatır ve hayaline gelmiyen ikram ve nimetleri verir. (Onbeş gün) oruç tutan kimseye ise, Hak Teâlâ kıyamet günü her korkudan emîn ve selâmette kalanların yerinde durdurur , islami sohbet yanından geçen mukareb melekler ve Nebbiy-i Mürsel ona: (Ne mutlu sana, devlet ve saadete erdin) diyerek tebrik ederler.”
RECEBDEN ÜÇ HAFTA ORUÇ TUTANLAR Diğer bir Hadîs-i Şerîf’te onbeş günden fazla oruç tutanların faziletleri beyan edilmiştir: ( sohbet siteleri )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.