İslami sohbet – Miractan çıkan sonuçlar ne

1. Bakara sûresinin sonundaki üç âyet ki bu âyetlerde İslâm akîdesi tamamlanmış, çekilen mihnet ve ıztırapların sona ermek üzere olduğu müjdelenmiştir,

2. Muhammed ümmetinden olan ve Allah’a şerik koşmayanlara cennet vâad edilmiştir. ( islami sohbet )

3. Her gün, elli fariza sevabına denk, beş vakit namaz farz kılınmıştır ki, gereği gibi kılındığı zamân mü’mini temizler, yükseltir ve mü’min için Mîrac olur.

Bunlardan başka, Mîrac hâdisesini anlatan Isrâ sûresi ile itikad, ahlâk ve cemiyet düzeninin belkemiği olan şu esaslar da vahy ve tebliğ olunmuştur: ( islami sohbet )

1. Allâh’a şerik koşmamak,

2. Anaya, babaya iyilik, hürmet ve itaat etmek, (islami sohbet )

3. Hısımlara, yoksullara, yolda, belde kalmışlara haklarını vermek, onları yedirmek, içirmek,

i pfflj ötmemek, harcamalarda ifrat ve tefrite sap-ınnyMiKk İkisi arası ortalama bir yol tutmak,

h, Çocukları öldürmemok,

6. Zinaya yaklaşmamak,

/. Adam öldürmemek, cana kıymamak, ,

8. Yetimlerin mallarına kötü niyetle el uzatmamak,

9. Ölçerken, tartarken doğruluktan ayrılmamak.

10. İyice bilinmeyen şeylerin ardına düşmemek,

11. Yeryüzünde kurula kurula yürümomek, kibirlenmemek, gururlanmamak.

Mîrac gecesi, İlâhî ihsan ve tecellîlerin dalgalandığı mübarek bir gece olduğundan, bu gecede yapılan ibadet ve düaların da redd olunmayacağı bellidir. ( islami sohbet )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.