İSLAMİ SOHBET – MİRAC GECESİ

MİRAC GECESİ

Mîrac, yükseklere diklemesine çıkarma aracı (İlâhî Asansör) demektir.

Çıkılacak yere de mecaz yoluyla Mîrac denir. ( islami sohbet )

Mîrac, Allâh’a yakınlık makamının en üstünüdür.

Umumiyetle kabul edildiğine göre İsrâ ve Mîrac hâdisesi, Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önceki bir buçuk yıl içinde, Mekke’de ve Receb ayının yirmi yedinci gecesinde vuku bulmuştur. ( islami sohbet )

Kur’ân-ı Kerîm’de açıklandığı üzre: Kendisine, İlâhî âyetlerden bazıları gösterilmek için Peygamberimiz, bir gece (Receb ayının yirmi yedinci gecesi) Kâbe Mescidinden alınarak Mescid’i Aksâ’ya götürülmüş ve Hadîslerde tafsilâtile anlatıldığı gibi, oradan yedi kat göklere çıkarılmış, Peygamberlerden bazılariyle görüşmüş, Sidre-i Müntehâ’yı geçmiş, Melekût âlemini, cennet ve cehennemi, Kevser ırmağını seyr ve Temâşâ etmiş, kendisine vahy edilecek şeyler vahy edildikten sonra aynı gecede Mekke’deki yerine getirilmiştir. ( islami sohbet )

Peygamberimizin Mekke ile Kudüs arasındaki seyahati geceleyin vuku bulduğu için, gece yolculuğu ettirilmek mânasına olarak bu hâdiseye İsrâ denilmiş, bu mübârek Kolime Kur’ân-ı Kerîm’de aynı hâdiseyi anlatan sûrenin de ismi olmuştur. . ( islami sohbet )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.