Dini Konularda İslami sohbet

Bugün kısa kısa dini sohbet olarak peygamberlerimizden söz edeceğiz. Daha sonra sohbet ‘ in ilerleyişine göre kısa kısa İslam dini terimlerini açıklayacağız. ayrıca İslam dini gelmeden önce hak olan aslı bozulmuş dinlerden söz edeceğiz. Peygamber meslekleri ‘ nden söz edeceğiz.

Peygamberlere ibadet

Allah Peygamberleri neden insanlardan seçmiştir

Evrendeki en akıllı varlık oldukları için

Duygu ve düşünceleri oldukları için ve insanlarla anlaşabildikleri için seçmiştir
.

Kuranı Kerim ‘deki Peygamberler ve meslekleri

  1. Hz Muhammed Ticaret

2)Hz Adem çiftçilik

3)Hz Nuh marangoz

4)Hz İsa çobanlık

5)Yusuf Aleyhisselam rüya tabircisi
6)Hz Yunus terzi
7)
Hz Musa Çoban

8)Hz İbrahim Çoban

9)Hz Eyüp Ticaret

Resül ve Nebi arasındaki farklar

NEBİ: Allah’ın kendisine ilahi kitap göndermediği kendinden önce gönderilen kitaplara uyan peygamberlerdir

RESUL: Allah’ın kendisine ilahi kitap gönderdiği peygamberlerdir

Kuranı Kerim’de geçen peygamberler

Hz Adem Hz Lut Hz Süleyman Hazreti Yusuf  elyesa Hz İdris Hz İbrahim Hz Şuayip Hz Eyüp Hz Zekeriya z Nuh Hz İsmail Hz Harun Hz zülkifl Hz Yahya  Hud Hz İshak Hz Musa Hz Yunus Hz İsa Hz Salih Hz Yakup z Davut Hz İlyas ve son olarak Hz Muhammed sallallahu Aleyhi ve Sellem

Peygamberlerin nitelikleri ve nicelikleri

Doğru olmak/güvenilir olmak /Akıllı olmak /günahtan kaçınmak/Allah’tan aldığı mesajları bildirmek

Mucize nedir

Allah’ın izniyle sadece peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler ve hareketlerdir

Örneğin Hz Musa’nın asasının yılan olup bütün sihirleri yutması

En büyük mucizesi Kuran’ı Kerim dir

İLAHİ KİTAPLAR

Tevrat Hz Musa’ya gönderilmiştir İsrail oğullarına gönderilmiştir yani Yahudilere gönderilmiştir günümüzdeki durumu ise bozulmuş bir şekildedir

Zebur Hz davud ‘a gönderilmiştir İsrail oğullarına gönderilmiştir yani Yahudilere gönderilmiştir günümüzdeki durumu ise bozulmuş bir şekildedir

İncil Hz İsa’yı gönderilmiştir İsrail oğullarına yani Yahudilere gönderilmiştir günümüzdeki durumu ise bozulmuş bir şekildedir

Kuranı Kerim Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir bütün insanlara gönderilmiştir ve günümüzdeki durumu ilk gün indirildiği gibidir ve böylede kıyamete kadar devam edecektir

Sahifeler

Hazreti Adem 10 sahife

Hazreti İbrahim 10 sahife

Hazreti Şit 50 sahife

Hazreti İdris 30 sahife

Asr suresi

Vel asr » zamanı yemin olsun
ki
Innel insane» muhakkak insan

Lefi husr» büyük bir zarar ve ziyandadır

Illellezine amenü» ancak iman edenlerle

Ve amilus salihati» Salih amel işleyenler

Ve tevasav bil Hakk» birbirlerine hakkı

Ve tevasav Bissabr» ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler böyle değildir

HAKK inanılması ve yapılması lazım olan şeyleri yapmaktır.

İSLAMIN ŞARTLARI

Kelime-i Şehadet getirmek

Namaz kılmak

oruç tutmak

zekat vermek

hacca gitmek

NAMAZ Allah’ı anmak ve ona yakarmak amacıyla belirli şartları Taşıyan müslümanlarca yapılması gereken bir ibadettir

Namaz değerleri sağlamlaştırır
NAMAZIN ŞARTLARI

Namazdan önce ve namaz kılarken yapılması zorunlu olan işlerdir bunlara namazın farzları da denir

HAZIRLIK ŞARTLARI namaz kılmaya başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardır bunlara Namazın dışındaki farzlar veya şartlarda denir

KILINIŞ ŞARTLARI :Namaz kılarken yerine getirilmesi gereken şartlardır bunların namazın içindeki farzlar denir

NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI

Abdestli olmak Hades ten taharet abdest almak gerektiğinde boy abdesti almak su bulunmadığında teyemmüm etmek
Beden elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması   Necasetten taharet

Örtülmesi gereken yerin örtülmesi  Setri avret
Namaz vaktinin girmiş olması Vakit

Kıbleye yönelmek   İstikbali Kıble

Hangi namaz kılınacaksa o namaz için niyet etmek   Niyet

Abdesti bozan durumlar

Yellenmek

Bir yerimizden kan gelmesi

Bayılmak

Kusmak

uyumak

tuvaletini yapmak

aşırı gülmek

şirke girecek şekilde küfretmek

yaradan veya sivilceden irin çıkması

Boy abdestinin farzları

Ağzı yıkamak

Burnu yıkamak

Vücutta kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

TEYEMMÜM ABDESTİ

su bulunmadığında temiz toprak veya Toprak cinsinden olan bir şeyle alınan abdesttir

1. NİYET

2. DARB  elleri toprağa vurun önce yüze sonra tekrar toprağa Grup kolları mesh etmek

Teyemmüm, abdesti abdesti bozan her durumda bozulur Ayrıca temiz ve abdest alınacak bir su bulunduğunda da bozulur

http://islamdinisohbet.com//