Oruç ta yapılması gereken hasletler – islami sohbet

ŞU DÖRT HASLETİ ÖZELLİKLE VE ÇOKÇA AMA MUTLAKA YAPINIZ

Ashaptan bazıları: Ya Resulallah! Hepimiz oruçluya iftar edecek bir şeyi bulup verecek durumda değiliz, dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz (Allah-u Teâlâ bu sevabı bir tek hurma ile, bir içim su ile, bir yudum süt ile oruçlu mü’mine iftar ettirene de verir.) buyurdular ve hutbelerine islami sohbet şöyle devam ettiler:

Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemde kurtulmaktır. Bu ayda islami sohbet her kim kölesinin, hizmetlisinin işini hafifletirse Allah onu yarlığar ve ateşten azat eder. İSLAMİ SOHBET Binaenaleyh bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti fazlasıyla bulundurmağa çalışınız. Bu dört hasletten ikisi ile Rabbinizi razı kılarsınız, diğer ikisindenjse hiçbir vakitte müstağni olamazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerin birisi kolime-i şehadete devam etmeniz, diğeri Allah’tan mağfiret dilemenizdir. Müstağni olamayacağınız iki hasletin biri Allah-u Teâlâ’dan cenneti dilemek, diğeri cehennemden Allah’a sığınmaktır. Her kim oruçluya bir yudum su verirse Allah-u Teâlâ ona benim Havzımdan öyle bir su içirecektir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. (Bu hadisi İbn-i Hüzeyme Sahih’inde rivayet etmiştir.) ( İSLAMİ SOHBET )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.