İslami Sohbet – Hangisi Ağır?

Şeyh Ebu’l-Vefa Hazretleri’ne, bir gün sohbet esnasında; – Şehrimize, şu kadar ağırlıktaki kaldıran, şu kadar ağır yük taşıyan birisi geldi, diye bahsedilmişti. Ebu’l-Vefa Hazretleri, bu sözü söyleyen talebelerine, şu mânidar karşılığı verdiler: – O ağır yükleri kaldırmak kolay, fakat şu abdest ibriğini taşımak ondan çok daha zordur. Gerçekten de bu söz, ibretli bir cevaptır. Ağır taş […]

Devamı