islami sohbet | KURAN-I KERİM-i islami sohbetle anlamaya calısıyoruz

KURAN-I KERİM
images
Kuranı Kerim, Allahü Tealâ tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.) aracılığıyla tüm insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiş, herkesin anlayabileceği açıklıkta ve bütün şüphelerden uzak bir kitaptır.(islami sohbet odaları)

Kuran-ı Kerim, Allah sözü (kelâmı)’dır. Bu yüzden de hiçbir insanın ulaşamayacağı derecede anlam, üslup ve söz güzelliğine sahiptir. Kuran’da bu özelliğe değinilmiş ve onun Allah katından indirildiği gerçeğine inanmayanlara Kuran’ın 114 suresine karşılık 10 tane onun benzeri sure getirmeleri için meydan okunmuştur:

“Yoksa, onu uydurdu mu diyorlar? De ki: öyleyse siz de onun benzeri, uydurulmuş 10 sure getirin; eğer doğru söylüyorsanız Allahtan başka, çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer size cevap veremedilerse bilin ki o, Allah’ın bilgisiyle indirilmiştir,.. (Hûd Suresi: 13-14).

İnanmayanlar bu on sureyi getiremeyince, Kuran’ın meydan okuyuşu bir sureye düşmüştür:( islami sohbet )

“Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allahtan başka, tüm yardımcılarınızı da çağırın. Eğer doğru iseniz yapın bunu.” (Bakara Suresi: 23)7

özellikle Kuran’ın î1k inmeye başladığı dönemlerde, onun Allah sözü olduğuna inanmayanlar, Kuran’ın bu meydan okuyuşuna karşılık, orçunbir bölümünün benzerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak, bunu başa-ran kimseye rastlanmamıştır. Kuran, bu gerçeği zaten şu şekilde ortaya koymuştur:

“De ki! Andolsun, eğer insanlar ve cinler, şu Kuran’-m bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler.” (isra Suresi; 88).( islami sohbet )

Bugün Arapçayı yeterince bilen Doğulu ve Batılı bütün bilginler Kuran-ı Kerim’in dil, üslup ve anlam yükü bakımından erişilmezliğini kabul etmekte görüş birliği içindedirler. bu konuyu islami sohbet odalarında detaylıca paylaşıyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.