Kadir Gecesi

KADİR GECESİ
Kadir Gecesi, şeref, hüküm, kazâ ve takdir gecesi demektir.

Ramazanın son on günü içinde gizlenmiştir. ( islami sohbet )

Peygamberimiz, Kadir Gecesini, Ramazan ayının islami sohbet son on günü içindeki yedi gecede, tek sayılı gecelerde aramayı tavsiye buyurmuştur.

Tek sayılı geceler içinde en umutlu olanı da yirmi yedinci gecedi r.

Kur’ân-ı Kerîm’in boş âyetten mürekkep islami sohbet doksan yedinci sûresi, ismini Kadir Gocesi’nden alır ve yalnız Kadir. Gece-si’nden bahsedor.

Bu sûrede; Kur’ân-ı Keramî’in Kadir Gecesi’nde indirildiği, Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğu, Cebrail’in ve diğer Meleklerin, dînî, dünyevî her bir iş için, sohbet odaları Allâh’ın izniyle yeryüzüno indikleri ve tan yeri ağarıncaya kadar selâm, ve selâmet devam ettiği haber verilir. ( islami sohbet )
Şükür eyle binler kere, Bak verdiği nimetlere,
Hamd ve sena Sana Mevlâm, Kavuşturdun yirmi bire. ( islami sohbet )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.