İSLAMİ SOHBET – HAZRET-İ CEBRAİL TÜM MÜSLÜMANLARLA MÜSAFAHA EDER

HAZRET-İ CEBRAİL TÜM MÜSLÜMANLARLA MÜSAFAHA EDER

Kadir Gecesi, melekler ile islami sohbet nüzul eden ruh hakkında, ulemâ ihtilâf etmişlordir. Bazıları, meleklerle nüzul eden ruhtan murat Cebrail aleyhisselamdır, demişlerdir. Sidre’t-ül-müntehada o kadar çok melek vardır ki, sayılarını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kadir Gecesi islami sohbet Cebrail Aleyhisselam ile bütün bu melekler, arza inerek ümmet-i Muhammed’e selâm-ı ilâhiyyeyi tebliğ ederler, Aynı zamanda, mü’minler için dua ve istiğfarda bulunurlar. Hiç bir mü’min kalmamak şartiyle, Cebrail aleyhisselam her mü’min ile müsafaha eder. Cebrail aleyhisselam ile müsafaha ederek iltifata maz-har olan islami sohbet kimseler, şu sıfatlarla tanınırlar:

Bu mutlu kişilerin ciltleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu ile ürperir. Kalpleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu ile ürperir. Kalpleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu islami sohbet ile çarpar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.