İslami sohbet adına genel bir bakış

BAŞINA RAHMET SANCAĞI KÂBE’NIN DAMINA KEREM SANCAĞI MESCİDİ AKSA’YA HAM D SANCAĞI YER İLE

GÖK ARASINA

İnsanlığın gönlüne Allah nurunu indiren bu islami sohbet melekler ordusu, mağfiret sancağını Peygamberimizin mezarı başına, rahmet sancağını Kâbenin damına, kerem (ve üstün cömertlek) sancağını Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın üstüne dikerler. Hamd sancağını da yer yüzü gök yüzü arasına gererler.

t

Yer yüzüne dağılan melekler bu gece günahsız -günahlı bütün mü’minlerin evlerini ziyaret ederler. Evinde oturan mü’mine, ziyaret eden bir melek, Allah’ın adını islami sohbet dile getirerek zikreden kimseye Cebrail ve namaz kılmakta olan mü’mine de bizzat islami sohbet Ulu Allah selâm sunar.

Bir gece Hz. Muhammed düşünceye dalmış, islami sohbet ümmetini düşünüyordu. Ulu Allah, vahiy yolu ile O’nun gönlüne şöyle seslendi; “ne zamana kadar ümmetini düşünecek, onların gamını gönlünde taşıyacaksın. Sana müjde ve-| reyim ki onların herbirini islami sohbet
yükseltmoden canlarım almayacak, dünyadan islami sohbet ayırmayacağım. Çünkü |©ypil|pAr® bağışladığını on üstün rütbe onların her Şllffp fcl0l<ÎiPİpi benim vahyimi indirmesi, onlara "benim dolam vn hoşnutluğumu ulaştırmasıdır. Senin ümmetine de Kadir Gooaal tıpkı u«lmlş goçmlş bütün peygamberlerim gibi muluklutlın hınçtık, onların hm birine benim selam ve hoşnutluğumu tMinı tenkili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.